Cursussen


Vrijdag,
18 Oktober 2019

 

  Actualiteiten en ontwikkelingen jeugdrecht civiel

Actualiteiten en ontwikkelingen jeugdrecht civiel

29 november 2019

10.00 - 17.30

Inschrijven Terug Download PDF 

Cursusinhoud

De dynamiek binnen de jeugdwet is de laatste jaren enorm gegroeid. Er is sprake van wijzigingen in de jeugdwet, decentralisatie van de jeugdzorg en de synergie tussen het jeugdstrafrecht en het civiele jeugdrecht neemt toe. Tijdens deze cursus komen deze aspecten gestructureerd aan bod en worden met name de verbanden gelegd hoe de verschillende aspecten in relatie tot elkaar staan vanuit zowel juridisch als orthopedagogisch aspect. Hierbij wordt een praktische insteek gegeven (aan de hand van concrete casuïstiek) hoe jeugdzaken benaderd kunnen worden vanuit de belangen van minderjarigen.

 

Bescherming van minderjarigen

  • De ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing;
  • gezagsbeëindiging en de schriftelijke aanwijzing;
  • wetgeving en jurisprudentie Jeugdwet en (gesloten) jeugdzorg;
  • de positie van de minderjarige in jeugdbeschermingszaken en het belanghebbende-begrip;
  • wisselwerking civiel en strafrecht.

 

De invloed van het IVRK en het EVRM op het Nederlandse jeugdbeschermingsrecht. De rol van de gemeenten, de Raad voor de Kinderbescherming en de gezinsvoogdij-instellingen. Rapportages in strafzaken en civiele zaken.

  • Rapportages in strafzaken;
  • rapportages in beschermingszaken;
  • rapportages in gezag- en omgangszaken;
  • beroepscode, klachtrecht, tuchtrecht en de geschillenregeling.

 

 

Docenten

Dhr. mr. L.W.M. Hendriks is advocaat bij Hendriks & Partners, tevens bestuurslid VNJA (Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten) en lid van de Raad van de Orde in het arrondissement Limburg, portefeuillehouder familierecht.

 

Dhr. drs. T. Frohn is manager Behandeling Kind- en Jeugd bij MET ggz en hij is onder andere spreker bij het Post Academisch Onderwijs van de faculteit rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht.

 

 

Dhr. mr. L.W.M. Hendriks                       Dhr. drs. T. Frohn

Mr. L.W.M. (Leo) Hendriks                Afbeeldingsresultaat voor thomas frohn

 

 

Datum: 29 november 2019

Tijd: 10.00 - 17.30 uur

Locatie: Van der Valk Hotel Schiphol (A4)

Prijs: € 475 ex. btw, incl. lunch en cursusmateriaal | Schrijft u zich voor 16 oktober 2019 in dan krijgt u € 50,- korting!