Cursussen


Vrijdag,
18 Oktober 2019

 

  Actualiteiten Training Participatiewet 2

Actualiteiten Training Participatiewet 2

28 januari 2020

10:00-17:30

Inschrijven Terug Download PDF 

Cursusinhoud

Het programma:

  • Kort overzicht van de actuele wetgeving met betrekking tot de Participatiewet;
  • de aanvraag en het recht op bijstand;
  • bijstand EU onderdanen;
  • problematiek middelen (hoe om te gaan met inkomsten en vermogen);
  • ontwikkelingen bij het toepassen van de begrippen kostendeler, gezamenlijke huishouding en duurzaam gescheidingen leven;
  • de toepassing van de boete en maatregelen;
  • het opleggen van voorwaarden;
  • re-integratie en de rechterlijke toetsing.

Alle onderwerpen worden behandeld aan de hand van actuele jurisprudentie, casuïstiek en praktijkvragen.

 

Docent

Ray Geerling is een interessante persoonlijkheid die zeer bewogen kan vertellen over zijn vak. Dat is niet verwonderlijk aangezien hij al meer dan vijfendertig jaar werkzaam is op het gebied van het sociale zekerheid en sociaal domein. Hij is onder meer werkzaam in diverse directiefuncties zowel in het werkveld van de private als de publieke sociale zekerheid. Zijn werkzaamheden als bestuurder/adviseur/opleider en (interim)-manager hebben zich bewogen in zowel de deelterreinen werk, inkomen, jeugd, welzijn en zorg an het sociale zekerheid en sociaal domein. Als voorbeelden van de verrichte werkzaamheden kan worden genoemd directeur Landelijk Veranderingsorganisatie en de Taskforce Kwaliteit Bijstand, commercieel directeur bij een grote verzekeringsmaatschappij en directiefuncties bij de gemeentelijke overheid. Daarnaast heeft hij leiding gegeven aan vele reorganisatie- veranderings- en innovatieprocessen in het private en publieke sociale zekeherheid/sociaal domein. De laatste vijfentwintig jaar was hij onder meer in verschillende directiefuncties werkzaam bij uitkeringsorganisaties. Tevens heeft hij in de laatste vijfentwintig jaar een groot aantal gemeenten, organisaties en instellingen geadviseerd over bedrijfsvoering, uitvoering van wet- en regelgeving, samenwerking en beleidsinnovatie.

Ray Geerling maakt tevens deel uit van een aantal redacties op het gebied van sociale zekerheid/sociaal domein, is auteur van verschillende publicaties op genoemd terrein en is als docent sociale zekerheid/sociaal domein verbonden aan verschillende organisaties.

 

Ray Geerling

Afbeeldingsresultaat voor ray geerling

 

Datum: 6 december 2019

Tijd: 10.00 - 17.30 uur

Locatie: Van der Valk Hotel Schiphol (A4)

Prijs: € 425 ex. btw, incl. lunch en cursusmateriaal