Cursussen


Maandag,
19 Augustus 2019

 

  Beslag en executierecht

Beslag en executierecht

15 november 2019

10.00 - 17.30

Inschrijven Terug Download PDF 

Cursusinhoud

Tijdens deze actualiteitencursus wordt aandacht besteed aan de reikwijdte van beslag, misbruik van executiebevoegdheid, executoriale titels en tenuitvoerlegging m.b.t. onroerende zaken (o.a. Nieuwe regeling onderhandse hypothecaire executie en Verbeterde werking Vormerkung). Verder wordt ingegaan op het per 1 januari 2016 ingevoerde Beslagregister. Daarnaast komt het verhaal van geldvorderingen (inclusief derdenbeslag o.a Europees bankbeslag), problematische schulden (o.a. voorstel tot aanpassing art. 447 en 448 Rv alsmede voorstel tot aanpassing van de beslagvrije voet) en specifieke beslagen (o.a. bewijsbeslag) aan bod. Ook wordt ingegaan op de indirecte executiemiddelen lijfsdwang en dwangsom. Tot slot is er aandacht voor wetsvoorstel 32255 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht). Sluit dat wetsvoorstel aan bij de behoeften van de rechtspraktijk? 

Voor iedereen is er geruime gelegenheid voor het stellen van vragen en/of het maken van opmerkingen.

 

Docent

Prof. mr. A.W. (Ton) Jongbloed is als hoogleraar executie- en beslagrecht verbonden aan het Molengraaff instituut van de Universiteit Utrecht. Naast het burgerlijk procesrecht houdt hij zich bezig met het huurrecht. Hij is raadsheer plaatsvervanger in de gerechtshoven Amsterdam en Arnhem-Leeuwarden. Hij vervult het hoofdredacteurschap van het Tijdschrift voor Curatoren. Daarnaast is hij redactielid van De Gerechtsdeurwaarder en het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte.

 

 

Datum: 15 november 2019

Tijd: 10.00 - 17.30 uur

Locatie: Van der Valk Hotel Schiphol (A4)

Prijs: € 495,- ex. btw, incl. lunch en cursusmateriaal | Schrijft u zich voor 1 september 2019 in dan krijgt u € 50,- korting!