Cursussen


Dinsdag,
11 Augustus 2020

 

  Werknemersconcurrentie (2)

Werknemersconcurrentie (2)

5 oktober 2020

10:00 - 17:30

Inschrijven Terug Download PDF 

Cursusinhoud

Een concurrentiebeding dient te bescherming van de belangen van de werkgever, zoals het veiligstellen van zijn afzetmogelijkheden of know how. Het beding beperkt de werknemer echter in zijn recht om na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn op een de wijze die hij zelf heeft gekozen. Er is sprake van een belangenstrijd die regelmatig voor de rechter wordt uitgevochten. Vragen die daarbij onder meer aan de orde komen zijn: is er sprake van een geldig beding, kan de werknemer aan het beding worden gehouden, kan het beding in duur of bereik worden beperkt, en wat te doen als er geen concurrentiebeding is overeengekomen en de werknemer na het einde van zijn arbeidsovereenkomst zijn voormalig werkgever beconcurreert.  in deze cursus worden alle aspecten van werknemersconcurrentie besproken en aan de hand van de ontwikkelingen in de jurisprudentie toegelicht. aan het einde van de cursusdag zal met de opgedane kennis geoefend kunnen worden door het maken en bespreken van een aantal casus. 

 

Programma

Ochtend:

Artikel 7:653 BW

Schriftelijkheidscereister / meerderjarigheid

Wijziging functie

Beding in arbeidsovereenkomst bepaalde tijd en voortzetting arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Overgang onderneming en faillissement

Onrechtmatige concurrentie

 

Middag:

Handhaving concurrentiebeding

Vernietiging en beperking concurrentiebeding

De boete en matiging van de boete

Vergoeding bij handhaving concurrentiebeding

Acties tegen de opvolgend werkgever

Maken van casus

 

Spreker

Mw. mr. C. Kat, arbeidsrechtadvocaat te Amsterdam.

Mw. mr. C. Kat werd in 1991 beëdigd tot advocaat. Na werkzaam te zijn geweest bij Nysingh Advocaten en Kennedy Van der Laan, startte zij in 1999 haar eigen kantoor. In 1997 stelde zij als nationaal rapporteurtenbehoeve van de LIDC een rapport op over werknemersconcurrentie. Catharina maakte vanaf 2000 tot en met 2004 deel uit van de Adviescommissie Arbeidsrecht van de NOvA en was medeauteur van het boek 'Arbeidsrecht' van de NOvA. Catharina heeft door de jaren heen een veelheid van arbeidsrechtelijke cursussen ontwikkeld en gegeven, onder meer voor de OSR en de Vrij Universiteit van Amsterdam, waaronder cursussen op het gebied van werknemersconcurrentie. Cursisten ervaren haar als een kundige en inspirerende docente, die de lesstof mede door verhalen uit haar eigen praktijk zodanig weet te verlevendigen dat deze niet alleen blijft hangen, maar tevens aanzettot reflectie overhet recht en een open denkhoudig.

 

Datum: 5 oktober 2020

Tijd: 10:00 - 17:30 uur

Locatie: Van der Valk Hotel Schiphol (A4)

Prijs: Vóór 15 september €400,- ex. btw, incl. lunch en cursusmateriaal