Cursussen


Dinsdag,
11 Augustus 2020

 

  De jeugdwet en de daaruit vloeiende implicaties (2)

De jeugdwet en de daaruit vloeiende implicaties (2)

27 november 2020

09:30 - 20:00

Inschrijven Terug Download PDF 

Cursusinhoud

De dynamiek binnen de jeugdwet is de laatste jaren enorm gegroeid. Er is sprake van wijzigingen in de jeugdwet, decentralisatie van de jeugdzorg en de synergie tussen het jeugdstrafrecht en het civiele jeugdrechtneemt toe. Tijdens deze cursus komen deze aspecten gestructureerd aan bod en worden met name de verbanden gelegd hoe de verschillende aspecten in relatie tot elkaar staan vanuit zowel juridisch als orthopedagogisch aspect. Hierbij wordt een praktische insteek gegeven (aan de hand van concrete casuïstiek) hoe jeugdzaken benaderd kunnen worden vanuit de belangen van minderjarigen.

 

- Becherming van minderjairgen

- De ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

- Gezagsbeëindiging en de schriftelijke aanwijzing

- Wetgeving en jurisprudentie Jeugdwet en (gesloten) jeugdzorg

- De positie van de minderjarige in jeugdbeschermingszaken en het belanghebbende begrip

- Wisselwerking civiel en strafrecht

- De invloed van het IVRK en het EVRM op het Nederlands jeugdbeschermingsrecht

- De rol van de gemeenten, de Raad voor de Kinderbescherming en de gezinsvoogdij-instellingen

- Rapportages in strafzaken en civiele zaken

- Rapportages in strafzaken

- Rapportages in beschermingszaken

- Rapportages in gezag- en omgangszaken

- Beroepscode, klachtrecht, tuchtrecht en de geschilenregeling

 

Docent

Dhr. drs. T. Frohn is Manager Behandeling Kind- en Jeugd bij MET GGZ 

Dhr. mr. L.W.M. Hendriks is advocaat bij Hendriks & Partners, tevens bestuurslid VNJA (Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten) en lid van de Raad van de Orde in het arrondissement Limburg, portefeuillehouder familierecht.

 

Datum: 27 november 2020

Tijd: 09:30 tot 20:00 uur

Locatie: Van der Valk Hotel Schiphol (A4)

Prijs: Vóór 15 september €525,- ex. btw, incl. lunch, diner en cursusmateriaal