Cursussen


Dinsdag,
11 Augustus 2020

 

  Beslag- en executierecht

Beslag- en executierecht

14 december 2020

10:00 - 17:30

Inschrijven Terug Download PDF 

Cursusinhoud

Tijdens deze actualiteitencursus wordt aandacht besteed aan de reikwijdte van beslag, misbruik van executiebevoegdheid, executoriale titels en tenuitvoerlegging m.b.t. onroerende zaken. Daarnaast komt het verhaal van geldvorderingen (inclusief derdenbeslag o.a. Europees bankbeslag), problematische schulden (o.a. voorstel tot aanpassing art. 447 en 448 Rv alsmede voorstel tot aanpassing van de beslagvrije voet) en specifieke beslagen (o.a. bewijsbeslag) aan bod.

Ook wordt ingegaan op de indirecte executiemiddelen lijfsdwang en dwangsom. Tot slot is er aandacht voor wetsvoorstel 32255 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht). Sluit dat wetsvoorstel aan bij de behoeften van de rechtspraktijk?

Voor iedereen is er geruime gelegenheid voor het stellen van vragen en/of het maken van opmerkingen. 

 

 

Spreker 

Prof. mr. A.W. (Ton) Jongbloed is als hoogleraar executie– en beslagrecht verbonden aan het Molengraaff instituut van de Universiteit Utrecht. Naast het burgerlijk procesrecht houdt hij zich bezig met het huurrecht. Hij is raadsheer plaatsvervanger in de gerechtshoven Amsterdam en Arnhem- Leeuwarden. Hij is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor de ProcesPraktijk (TvPP) en  redacteur van het  Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte.

 

Datum: 14 december 2020

Tijd: 10:00 tot 17:30 uur

Locatie: Van der Valk Hotel Schiphol (A4)

Prijs: vóór 15 oktober €425,- ex. btw en incl. lunch en cursusmateriaal